Menu
Obec Horné Saliby
Horné Saliby Felsőszeli

Projekty

Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov.

Podrobný opis projektu-Horné Saliby (390.5 kB)
 

Európsky fond regionálneho rozvoja

"Investícia do Vašej budúcnosti"

#

Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

#

Naša krajina, náš región a naše životné prostredie v inovativnej výučbe prírodovedných predmetov

Operačný program Vzdelávanie
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

#

Obnova objektu kultúrneho domu v Horných Salibách

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby – 1. etapa

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby – 2. etapa

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby „časť B"- okolie autobusovej zastávky

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru malých rozmerov pre obyvateľov obce a to prostredníctvom rekonštrukcie vozovky dôležitej komunikácie vo frekventovanej časti obce.

Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby „časť B"- okolie autobusovej zastávky 1

Popovodňová obnova centrálnej zóny obce

Európsky fond regionálneho rozvoja
"Investícia do vašej budúcnosti"

#

Prepojenie centrálnych častí obce Horné Saliby

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Horné Saliby

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Skvalitnenie vzdelávania v školskom zariadení obce Horné Saliby

Európsky fond regionálneho rozvoja
"Investícia do Vašej budúcnosti"

#

Vybudovanie lokálnych detských ihrísk na území obce Horné Saliby

Program PRV 2007–2013
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, implementované prostredníctvom osi 4 Leader

#

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

#

Vypracovanie účelových energetických auditov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

#

Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ

Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných učební

Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ 2

Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM

Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM v Horných Salibách obstaraním odborných učební

Vytvorenie moderných odborných učební v Základnej škole s MŠ – VJM 1
hore

Informácie ktoré Vás môžu zaujímať: