Menu
Obec Horné Saliby
Horné Saliby Felsőszeli

Návrhy VZN

Rok 2022

Návrh VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce 2022

Návrh-VZN-obce-o-poskytovaní-služieb-obyvateľom-obce-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,67 kB

Rok 2021

Návrh VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z postriedkov Obce Horné Saliby

navrh-vzn-obce-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-postriedkov-obce-horne-saliby-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,5 kB

Rok 2020

Návrh úpravy VZN obce Horné Saliby o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby na rok 2016

Návrh-úpravy-VZN-obce-Horné-Saliby-o-nakladaní-s-odpadmi-v-podmienkach-obce-Horné-Saliby-na-rok-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB

Návrh úpravy VZN obce HS o dani z nehn., o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné stavebné odpady na kal. rok 2020

navrh-upravy-vzn-obce-horne-saliby-o-dani-z-nehnutelnosti-o-miestnych-daniach-a-o-miestnych-poplatkoch-za-kom-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-na-kal-rok-2020-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB

Návrh úpravy VZN obce o prevádzkovaní verejného pohrebiska na území obce Horné Saliby

Návrh-úpravy-VZN-obce-o-prevádzkovaní-verejného-pohrebiska-na-území-obce-Horné-Saliby-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

Rok 2019

Návrh úpravy VZN obce o dani z nehn., o miestnych poplatkoch za kom. odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

Návrh-úpravy-VZN-obce-o-dani-z-nehnuteľností-o-miestnych-poplatkoch-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-rok-2017-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1017,37 kB

Návrh VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Návrh-VZN-obce-o-poskytovaní-služieb-obyvateľom-obce-1-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,74 kB

Návrh Štatútu obce Horné Saliby

Návrh-Štatútu-obce-Horné-Saliby-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Návrh-Zásad-odmeňovania-poslancov-obecného-zastupiteľstva-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 494,22 kB

Rok 2018

Návrh úpravy Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva

Návrh-úpravy-Rokovacieho-poriadku-Obecného-zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,7 MB

Návrh Požiarneho poriadku obce

Návrh-Požiarneho-poriadku-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,98 MB

Návrh VZN obce o poskytovaní služieb

Návrh-VZN-obce-o-poskytovaní-služieb-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1022,45 kB

Rok 2016

Návrh VZN obce Horné Saliby o dani z nehnut., o miestnych daniach a o miestnych popl. za komun. odpady na kal. rok 2017

Návrh-VZN-obce-Horné-Saliby-o-dani-z-nehnuteľnost2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,07 kB

Návrh úpravy „Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Horné Saliby"

Návrh-úpravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,31 kB

Návrh VZN obce o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v Bytových domoch obce

Návrh-VZN-obce-o-podmienkach-nájmu-bytov-postavených-s-podporou-štátu-v-Bytových-domoch-obce-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75 kB

Návrh úpravy Knižničného poriadku obce

Návrh-úpravy-Knižničného-poriadku-obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB

Rok 2015

Návrh úpravy VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Návrh-úravy-VZN-obce-o-poskytovaní-služieb-obyvateľom-obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB

Pripomienkové konanie

Pripomienkové-konanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB

VZN o vylepovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane

VZN-o-vylepovaní-volebných-plagátov-v-čase-volebnej-kampane.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB

VZN obce o dani z nehnuteľností, miestnych daniach na rok 2016

VZN-obce-o-dani-z-nehnuteľností-miestnych-daniach-na-rok-2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 92,5 kB
Zobrazené 1-20 z 24
hore

Informácie ktoré Vás môžu zaujímať: