Menu
Obec Horné Saliby
Horné Saliby Felsőszeli

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ilona Varsányi
E-mail: ilonavarsanyi@hornesaliby.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrolu vybavovania sťažností, petícií
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

- obecný úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci.
 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál obce

hore

Informácie ktoré Vás môžu zaujímať: